Możesz zostać właścicielem domeny dobryginekolog.info !!!

Domena przeznaczona jest na sprzedaż. Więcej informacji drogą mailową

 

 


Informujemy, że ze względu na przepisy RODO dodawanie opinii oraz ginekologów zostało czasowo wstrzymane.

Pierwszy podręcznik położnictwa

W 1513 roku w języku niemieckim ukazał się „Ogród różany kobiet ciężarnych i akuszerek” autorstwa Euchariusa Roesslina, lekarza miejskiego z Wormacji. Jest to pierwszy drukowany podręcznik dla położnych, w rękach których spoczywa pomoc przy narodzinach. Stopniowo jednak lekarze wypierają te „mądre kobiety”. Jednakże autor czerpał nie z własnego doświadczenia , lecz sięgał po autorytety antyczne i średniowieczne z tej dziedziny. Przede wszystkim nawiązywał do dz... ieła Soranosa z Efezu lub jego łacińskiego opracowania dokonanego przez Muscia (około 500 r. n. e.)
Roesslin potraktował poszczególne zakresy położnictwa w sposób systematyczny. W następujący sposób opisał tzw. „obrót na stopy” w przypadku ułożenia poprzecznego dziecka w macicy. Pisał, że położna powinna „przyszykować, ukierunkować i sama z siebie wiedzieć, jak jest ułożone w ciele matki i pomóc mu w wygodnym wyjściu”. Ponadto autor opisał m. in. krzesło porodowe, instrumenty do usuwania martwego dziecka oraz środki łagodzące bóle porodowe. Znaleźć tam można także opisy cesarskiego cięcia, dokonane na martwej matce oraz karmienie nowonarodzonego dziecka, ewentualnie za pomocą mamki.
„Ogród różany” stał się niezwykle popularny, w sumie można doszukać się aż 100 wydań w pięciu językach.

 
Ostatnio oceniane placówki