Możesz zostać właścicielem domeny dobryginekolog.info !!!

Domena przeznaczona jest na sprzedaż. Więcej informacji drogą mailową

 

 


Informujemy, że ze względu na przepisy RODO dodawanie opinii oraz ginekologów zostało czasowo wstrzymane.

Kardiotokografia – KTG

Kardiotokografia (KTG) jest badaniem czynności skurczów mięśnia macicy oraz jednoczesnym monitorowaniem akcji serca płodu. Najczęściej wykorzystywane jest pod koniec ciąży oraz podczas porodu. Pozwala obserwować w jakiej kondycji jest dziecko oraz wcześnie wykryć sytuacje zagrażające życiu płodu, np. zbyt niska częstotliwość uderzeń serca dziecka może świadczyć o niedotlenieniu, a zbyt wysoka o zakażeniu wewnątrzmacicznym.

Badanie zwykle trwa od 30 do 60 minut, jednak przy skomplikowanych porodach stosowane jest przez cały jego okres. Badanie nie wiąże się z żadnym ryzykiem czy niedogodnością i jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne. Jedynie na brzuchu kobiety ciężarnej umieszcza się dwie, niewielkich rozmiarów głowice mocowane paskami. Jedna z nich kontroluje prace serca dziecka, druga skurcze macicy. Podczas tego badania aparat zapisuje na papierowej taśmie dwie krzywe odzwierciedlające żądane parametry. Na wykresie zaznaczone są także ruchy dziecka.

Istnieją także nowoczesne aparaty KTG pozwalające na spacerowanie podczas dokonywania zapisu. Jest to możliwe dzięki temu, że urządzenia te przesyłają do aparatu dane za pomocą kabli, ale drogą radiową. Lekarz może zdecydować także o monitorowaniu akcji serca dziecka na jego główce czyli wewnątrz macicy. Taki sposób monitorowania stosuje się jedynie w uzasadnionych wypadkach, gdyż wiąże się z ryzykiem infekcji.

 
Ostatnio oceniane placówki