Możesz zostać właścicielem domeny dobryginekolog.info !!!

Domena przeznaczona jest na sprzedaż. Więcej informacji drogą mailową

 

 


Informujemy, że ze względu na przepisy RODO dodawanie opinii oraz ginekologów zostało czasowo wstrzymane.

Antykoncepcja - odpowiedzialność 1/3

W kwietniu i maju 2010 roku Instytut Badawczy GFK, na zlecenie firmy Bayer Schering Pharma, w 25 krajach świata przeprowadził badanie dotyczące wiedzy na temat antykoncepcji oraz zachowań seksualnych młodzieży. Poniżej przedstawiamy pierwszą część skrótowego raportu z tego badania.

Najważniejsze aspekty przygotowania do randki prowadzącej do seksu:
• Higiena osobista (72%) oraz antykoncepcja (45%) to dwa najważniejsze aspekty przygotowania do randki. Dla mężczyzn, na trzeci... m miejscu po wyżej wymienionych, znalazły się pieniądze, a jeśli chodzi o kobiety wygląd zewnętrzny (fryzura, make up, ubranie).
• W Rosji i Norwegii, antykoncepcja jest wymieniana rzadziej jako główny aspekt, istotny w kontekście przygotowań do randki, niż w innych krajach europejskich. Porównując odpowiedzi młodych mężczyzn i kobiet we Francji, Polsce, Włoszech i Słowenii, można zauważyć, że kobiety zwracają większą uwagę na przygotowanie do antykoncepcji niż mężczyźni. Dla kobiet w Rosji aspekt seksownej bielizny (28%) jest niewiele mniej ważny niż antykoncepcja (35%).
• Tajlandia, Malezja i Singapur, w kwestii przygotowania do antykoncepcji uzyskały najniższe wartości spośród wszystkich krajów azjatyckich. Zamiast tego, w 3 wymienionych krajach, młodzi ludzie zwracają większą uwagę na ubranie i fryzurę, w porównaniu do innych krajów azjatyckich.

Odpowiedzialność w przypadku planowania pierwszego stosunku seksualnego z nowym partnerem
• Podczas gdy we wszystkich regionach połowa młodych mężczyzn (z wyjątkiem Azji: 43%) jest zdania, że to oni są odpowiedzialni za zorganizowanie antykoncepcji podczas pierwszego stosunku, młode kobiety przypisują odpowiedzialność obojgu partnerom. Zwłaszcza Hiszpanie, Włosi, Rosjanie, Brytyjczycy, Polacy i Słoweńcy czują się odpowiedzialni za zapewnienie antykoncepcji na pierwszej randce. Natomiast odpowiedź, że organizacja antykoncepcji jest po ich stronie (41% i 39%), wskazało najwięcej mieszkanek Brazylii i Chile.
• Nie ma większych różnic w postawach młodych kobiet i mężczyzn w przypadku, kiedy kobieta zachodzi w ciążę podczas pierwszego stosunku z nowym partnerem (ponad 70% respondentów ze wszystkich regionów uważa, że oboje są odpowiedzialni co do decyzji o dalszych krokach). Jednak, w Europie (zwłaszcza w Szwecji i Norwegii), kobiety czują większą odpowiedzialność za siebie.

Odpowiedzialność seksualna w stałych związkach
• Ogółem, około 60% respondentów uważa, że w przypadku stałego związku dbanie o antykoncepcję jest obowiązkiem obydwojga partnerów. Ogólnie rzecz biorąc, mężczyźni pochodzący ze wszystkich badanych regionów czują się nieco bardziej odpowiedzialni niż kobiety, zwłaszcza we Włoszech i Rosji, a także w Chinach. W Tajlandii i Brazylii, około 40% kobiet będących w stałych związkach wzięło na siebie odpowiedzialność dotyczącą antykoncepcji.
• Większość respondentów wskazała, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni w stałych związkach, są odpowiedzialni za zapewnienie skutecznej antykoncepcji.

Badanie „Antykoncepcja: Kto ponosi odpowiedzialność?” 2010, zostało przeprowadzone pomiędzy kwietniem i majem 2010 r. Łącznie objęło ono 5 253 młodych ludzi z 25 krajów świata: Argentyny, Australii, Austrii, Brazylii, Chile, Chin, Kolumbii, Korei Południowej, Francji, Hiszpanii, Malezji, Meksyku, Norwegii, Peru, Polski, Rosji, Singapuru, Słowenii, Szwecji, Tajlandii, Turcji, USA, Wenezueli, Wielkiej Brytanii i Włoch.

 
Ostatnio oceniane placówki